Kosy

Kết quả Kiểm toán 9 tháng đầu năm 2009 tại Công ty Cổ phần Kosy

Ngày 18/11/2008

Trong những năm gần đây, đặc biệt là 9 tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có rất nhiều biến động. Giá vàng và USD liên tục thay đổi, giá cả các mặt hàng leo thang. Dẫn đến tình hình lạm phát biến động rất phức tạp, không có chiều hướng giảm.
Trong bối cảnh đó, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với thế mạnh là một Công ty hoạt động đa ngành, Ban lãnh đạo và nhân viên trong Công ty vẫn cố gắng khắc phục và vươn lên mạnh mẽ. Trong 9 tháng đầu năm 2009 với tiềm lực và thế mạnh vốn có của mình, Công ty cổ phần Kosy vẫn tham gia đấu thầu nhiều công trình xây dựng trọng điểm ở Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn… và một số tỉnh Tây Bắc. Đặc biệt, Công ty còn chuẩn bị đi vào khai thác 2 mỏ khoáng sản ở Lào Cai và Hoà Bình.
Trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Công ty Cổ phần Kosy đã phối hợp với nhiều trường Cao đẳng, Đại học uy tín tuyển sinh và đào tạo trên 3.000 học sinh, sinh viên trong cả nước.
Trong lĩnh vực Tài chính, Kosy đã phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương tham gia kiểm toán tình hình tài chính tại Công ty. Sau thời gian kiểm toán đã có những đánh giá khách quan về tình hình tài chính trong Công ty. Theo đó, tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của Công ty là đầy đủ để đáp ứng nhu cầu thanh khoản và tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn trong 9 tháng đầu năm là phù hợp với việc phát triển của doanh nghiệp.
Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Năm 2009 hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển thuận lợi. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kosy đã được lập phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.
Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương đã xác nhận số liệu trong báo cáo tài chính năm 2008 và tình hình tài chính 9 tháng đầu năm 2009 là trung thực và minh bạch.
Mặc dù vậy trong thời gian tới, Công ty cổ phần Kosy sẽ phấn đấu hơn nữa để kiện toàn hệ thống kế toán tại Công ty và các đơn vị thành viên. Trong tương lai, Kosy sẽ là một trong những Công ty có tiềm lực về tài chính hàng đầu về Xây dựng, Khoáng sản, Bất động sản, Giáo dục…
Chia sẻ: