Kosy

Khoan khảo sát địa chất công trình dự án KĐT Kosy – Lào Cai

Ngày 26/04/2012

Số lượng hố khoan và chiều sâu khoan được tính toán theo đúng yêu cầu của quy phạm thiết kế, phân bố đều trên toàn bộ diện tích của dự án là 38ha, bao gồm 45 hố khoan với chiều sâu mỗi hố khoan là 12m.

            

Công tác thí nghiệm được thực hiện với 180 mẫu đất thí nghiệm trong phòng và 270 lần thí nghiệm SPT ngoài hiện trường. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ do đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Kosy có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thực hiện.

            

Với mỗi dự án Công ty Cổ phần Kosy luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho chất lượng của các bản vẽ thiết kế nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng ngày càng cao của khách hàng.

Chia sẻ: