Kosy

Người dân phường Bình Minh, thành phố Lào Cai nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (lần 2) Dự án Khu đô thị Kosy – Lào Cai

Ngày 01/07/2015

Ngày 29/6/2015, Công ty Cổ phần Kosy phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai và UBND phường Bình Minh tiếp tục chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, thuộc diện thu hồi đất trong khu vực triển khai Dự án.

Dự án Khu đô thị Kosy – Lào Cai do Công ty Cổ phần Kosy làm chủ đầu tư, có diện tích 38 ha, tổng mức đầu tư trên 425 tỷ đồng. Thời gian qua, Công ty Cổ phần Kosy đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ Dự án, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành.

Từ đầu năm 2014, Kosy đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Công ty cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ dân. Tuy nhiên, do Luật Đất đai 2013 mới ban hành chưa có hiện lực, bà con nhân dân có xu hướng chờ các văn bản hướng dẫn để được hưởng các cơ chế ưu đãi hơn. Vì vậy công tác GPMB gặp khó khăn, tạm thời bị gián đoạn để chờ các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 09/4/2015, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ nội dung của Quy định, Công ty Cổ phần Kosy đã phối hợp với Hội đồng GPMB thành phố Lào Cai cùng UBND phường Bình Minh tuyên truyền, vận động để nhân dân biết rõ mục đích, ý nghĩa của Dự án.

Các đơn vị chức năng của thành phố Lào Cai cũng đã phổ biến các văn bản pháp lý, chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành, công khai toàn bộ phương án GPMB để người dân được biết. Đồng thời, người dân cũng được kiểm tra các khoản bồi thường, hỗ trợ mà mình được nhận.

Ngày 29/6/2015, nhân dân phường Bình Minh đã phấn khởi đến nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (lần 2). Điều này thể hiện sự đồng thuận cao giữa các cơ quan chức năng với nhân dân trong việc triển khai thực hiện Dự án. Đây là một bước tiến rất quan trọng để Dự án được triển khai đúng tiến độ.

Ngay sau khi chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (lần 2), Công ty Cổ phần Kosy cùng các nhà thầu sẽ tích cực triển khai san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng, phấn đấu sau khoảng 8 tháng tới sẽ bàn giao một phần Dự án có đầy đủ hạ tầng để đưa vào sử dụng.

Chia sẻ: