Kosy

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Kosy – Sông Công

Ngày 11/01/2011

Đây là sự cụ thể hoá đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công đã được phê duyệt, nhằm thúc đẩy nhanh sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của phường Thắng Lợi nói riêng và của thị xã Sông Công nói chung. Do vậy, việc Đầu tư xây dựng Khu đô thị Kosy – Sông Công là hết sức cần thiết.

Mục tiêu quy hoạch

  • Quy hoạch và xây dựng mới đồng bộ toàn khu vực nghiên cứu, nâng cao điều kiện, môi trường sống, kinh doanh buôn bán của người dân trong khu vực nhằm tạo ra quỹ đất ở thuận lợi và tốt nhất để người dân an cư, lạc nghiệp;
  • Khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có, đề xuất danh mục các dự án để huy động được nhiều nguồn vốn cùng tham gia đầu tư xây dựng;
  • Tạo ra một khu nhà ở phát triển bền vững và hài hòa với thiên nhiên;
  • Cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung đồng thời làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và lập các dự án đầu tư xây dựng các công trình một cách hợp lý;
  • Nghiên cứu quy hoạch đồng bộ toàn bộ khu đô thị mới, đảm bảo cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất;
  • Hình thành khu đô thị mới gắn liền với hiện trạng khu vực và quy hoạch chung đã được phê duyệt. Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ hiện có của thị xã Sông Công;
  • Đề xuất giải pháp quy hoạch và tổ chức không gian hài hoà, hấp dẫn. Khai thác triệt để, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho khu vực quy hoạch, phù hợp với quy hoạch chung của thị xã;
  • Đề xuất các nguyên tắc thiết kế chung nhằm định hướng cho các bước triển khai thiết kế chi tiết khu đô thị mới và kiểm soát thực hiện quy hoạch chung khu vực quy hoạch;
  • Từ những căn cứ pháp lý, thực tiễn trên là cơ sở để nhà đầu tư định hướng và đề ra kế hoạch lập dự án kinh doanh;
  • Dự án hoàn thành sẽ cung cấp một khu đô thị mới tiện nghi, hiện đại với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận.

      

     

    

    

    

    

    

Chia sẻ: