Kosy
Nhà máy Thủy điện Mường Tùng
TỔNG QUAN DỰ ÁN

Vị trí: xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Tổng công suất: 34 MW

Tổng mức đầu tư: 1.100 tỷ đồng

Khởi công: Tháng 5/2021

Phát điện: Tháng 6/2024

Cụm dự án thuỷ điện Mường Tùng có tổng công suất 34 MW, bao gồm 4 nhà máy: Mường Tùng, Nậm He Thượng 1, Nậm He Thượng 2, Nậm He hạ nằm trên địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên khoảng 130 km. Đây là một xã nghèo vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Chà, nơi chưa có điện lưới quốc gia, đồng bào dân tộc chưa được tiếp cận internet.

Đây là dự án thủy điện có cột nước cao và đều dùng hầm chuyển nước, sử dụng turbine Prancis và Pelton.

Cụm dự án có tổng mức đầu tư là 1.100 tỷ đồng, mang lại công ăn việc làm cho hơn 300 bà con địa phương trong thời gian xây dựng và 70 nhân lực cố định vận hành nhà máy trong thời gian lâu dài.

Khi đi vào vận hành hoạt động, nhà máy sẽ mang lại doanh thu khoảng 120 tỷ đồng/ năm cho tập đoàn Kosy và đóng góp cho ngân sách địa phương 24 tỷ đồng/năm

Chia sẻ: