Kosy
logo_KOSYGROUP
Nhà máy Thủy điện Pa Vây Sử
TỔNG QUAN DỰ ÁN

Vị trí: xã Pa Vây Sử, xã Tung Qua Lìn; xã Sì Lờ Lầu và xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Tổng công suất:  50.5 MW

Tổng mức đầu tư: 1.700 tỷ đồng

Khởi công: Tháng 5/2021

Phát điện: Tháng 10/2023

 

Dự án thủy điện Pa Vây Sử có tổng công suất lắp máy 38 MW, gồm 03 nhà máy: Pa Vây Sử (18 MW), Tả Páo Hồ 1A (8 MW) và Tả Páo Hồ 1B (12 MW), được xây dựng trên địa bàn 4 xã: Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Sì Lờ Lầu và Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.Dự án nằm cách trung tâm TP. Lai Châu khoảng 90 km, với mục tiêu khai thác triệt để nguồn thuỷ năng tiềm tàng trên suối Pan Hồ và suối Thèn Thẻo Hộ, có nhiệm vụ phát điện chuyển lên lưới điện quốc gia nhằm đáp ứng một phần phụ tải của khu vực và cả nước. Khi các nhà máy được thi công, sẽ cải tạo khoảng 40 km đường giao thông liên xã tại địa phương. Hàng năm khi cụm dự án đi vào phát điện sẽ cung cấp sản lượng khoảng 160 triệu KW, đem lại doanh thu khoảng 195 tỷ đồng, và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước khoảng vài chục tỷ từ đó đem lại nguồn thu đáng kế cho ngân sách tỉnh Lai Châu. Trong quá trình 2-3 năm thi công, dự án sẽ đem lại việc làm cho khoảng 300 người địa phương, sau đi vào vận hành sẽ mang việc làm ổn định cho khoảng 60 cán bộ nhân viên là con em đồng bào dân tộc người địa phương.
Chia sẻ: