Kosy

Tập đoàn Kosy chuẩn bị khởi công dự án Thủy điện tại Lai Châu

Ngày 12/10/2018

Nhà máy có tổng công suất 34MW được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ. Mục tiêu sau 2,5 năm sẽ phát điện, hoà vào mạng lưới điện quốc gia với sản lượng trung bình khoảng 120 triệu kWh/ năm.

Như vậy, bên cạnh lĩnh vực chính là bất động sản có tính chu kỳ, Tập đoàn Kosy chủ động đầu tư lĩnh vực thuỷ điện và năng lượng tái tạo với mục đích tạo ra dòng tiền ổn định đảm bảo các hoạt động của tập đoàn diễn ra bình thường trong những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, đồng thời đóng góp một phần vào nguồn cung điện của quốc gia (theo dự báo đến năm 2030 nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam là 506 tỷ kWh, cao gấp khoảng 3 lần hiện nay 170 tỷ kWh).

Đặc biệt, do được xây dựng ở những vùng sâu, vùng xa như xã Nậm Xe và Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện Nậm Pạc sẽ phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu dùng của đồng bào, cải thiện đời sống của người dân và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Chia sẻ: