Kosy

UBND thành phố Bắc Giang và Công ty Cổ phần Kosy họp bàn về giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Kosy – Bắc Giang

Ngày 21/09/2015

Tham dự hội nghị, đại diện thành phố Bắc Giang là ông Đỗ Xuân Huấn – Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; Lãnh đạo UBND phường Xương Giang.

Về phía Công ty Cổ phần Kosy, tham dự cuộc họp gồm có: Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Tiến sỹ Nguyễn Đức Diệp – Phó Tổng giám đốc thường trực; ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý, kỹ thuật của công ty.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy trình bày việc triển khai thực hiện dự án; Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; các Phòng/Ban/Đơn vị của thành phố và UBND phường Xương Giang báo cáo kết quả phối hợp trong công tác, ông Đỗ Xuân Huấn – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã ghi nhận sự chủ động, tích cực của Công ty Cổ phần Kosy trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Đỗ Xuân Huấn nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong việc phát triển đô thị tại thành phố Bắc Giang. Đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Kosy cùng các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ; thường xuyên gặp gỡ, bàn bạc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành khẩn trương, đảm bảo công bằng, minh bạch.

Tại hội nghị, các bên cũng đã thống nhất kế hoạch giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án, phấn đấu đến ngày 30/06/2016, cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền đền bù cho hầu hết các hộ dân thuộc dự án.

Song song với công tác chi trả tiền đền bù, Công ty Cổ phần Kosy sẽ khẩn trương triển khai san lấp mặt bằng và thi công xây dựng hạ tầng của dự án ngay khi có mặt bằng, theo đúng tiến độ đề ra.

Chia sẻ: