Kosy

Xúc tiến hợp tác phát triển các dự án Năng lượng mặt trời với doanh nghiệp Mỹ – Nhật Bản

Ngày 19/03/2018

Hai bên đã trao đổi các định hướng hợp tác chiến lược, phát triển các dự án tại Bình Thuận.

Hai bên đã cùng tìm hiểu và trao đổi về định hướng hợp tác đầu tư, phát triển các dự án năng lượng mặt trời do Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư tại tỉnh Bình Thuận trên tinh thần hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

Tập đoàn Kosy kỳ vọng, với kinh nghiệm phong phú trong việc triển khai các dự án năng lượng mặt trời tại nhiều quốc gia trên thế giới cùng tiềm lực tài chính vững chắc, Solariant Capital và Lumino Capital sẽ là đối tác chiến lược, hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cùng Kosy phát triển thành công các dự án năng lượng mặt trời, đóng góp vào việc đảm bảo nguồn điện năng quốc gia trong tương lai.

Hoạt động tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội xúc tiến hợp tác với các đối tác nước ngoài này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn Kosy. Hai bên cam kết sẽ đẩy nhanh các bước tiếp theo, thống nhất nội dung thỏa thuận hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh của các bên, đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất, đặt nền móng cho sự hợp tác toàn diện, sâu rộng và dài hạn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án Năng lượng mặt trời giữa Tập đoàn Kosy và Solariant Capital (Mỹ) – Lumino Capital (Nhật Bản) ngày 19/03/2018:

Chia sẻ: