Kosy

Công ty Cổ phần Kosy tài trợ 1,2 tỷ đồng học phí cho học sinh Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

Ngày 21/12/2013

Trong những ngày đầu năm mới, lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy đã bàn bạc, thống nhất nhiều nội dung quan trọng hướng tới mục tiêu đưa công ty tiếp tục vượt qua những khó khăn, chuẩn bị và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của công ty trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, lãnh đạo Công ty đã quyết định tài trợ học phí kỳ I năm 2013 – 2014 với số tiền 1,2 tỷ đồng cho 600 học sinh được tuyển sinh từ đầu tháng 3/2013 đến hết 31/05/2013 của Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội để khuyến khích các em học tập tại trường.

Lễ chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2012 Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội.     

Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm đầu tư, xây dựng Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo đạt chất lượng cao của Việt Nam và định hướng đầu ra phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Nhà trường hoạt động lấy trọng tâm là chất lượng; gắn đào tạo với thực tiễn kinh doanh làm định hướng chủ yếu, trau dồi kiến thức đi đôi với rèn luyện kỹ năng thực hành, phát triển tư duy tìm tòi sáng tạo, phát triển tài năng phải song hành với bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhằm đào tạo ra những cán bộ vừa hồng vừa chuyên.

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành,

chất lượng cao cho thị trường; tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng đáp ứng

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

   

Các tiết mục văn nghệ của học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội. 

Chia sẻ: