Kosy

Tập đoàn Kosy tổng kết quý III – Bứt phá mạnh mẽ, tăng tốc để về đích trong quý IV/2017

Ngày 21/04/2017

Ngày 29/9/2017, Tập đoàn Kosy đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh quý III và mục tiêu, kế hoạch quý IV/2017”. Hội nghị ghi dấu sự bứt phá đầy mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực: đầu tư bất động sản, xây dựng, thủy điện, luật…của Tập đoàn Kosy.

Chủ tịch HĐQT/TGĐ Nguyễn Việt Cường chủ trì điều hành Hội nghị.

Toàn hội nghị đã ghi nhận những kết quả khả quan đạt được của các bộ phận/ phòng/ ban trong Tập đoàn. Bộ phận Kinh doanh đã báo cáo những con số hết sức thuyết phục, với doanh thu tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch quý đề ra. Công tác tài chính cũng bứt phá với sự công nhận Kosy trở thành công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sự hợp tác với các tổ chức tín dụng có tổng giá trị tài trợ vốn lên đến gần nghìn tỷ đồng…gia tăng nguồn lực, tiếp sức cho các công trường dự án,… Bộ phận Kỹ thuật và các Ban quản lý dự án cũng luôn làm việc với trách nhiệm cao nhất để đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ quan cho từng dự án… Các bộ phận/ phòng/ ban khác cũng đã có những báo cáo chi tiết, đưa ra những sáng kiến nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

Bên cạnh đó, các thành viên tham dự hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra các vấn đề tồn tại, phân tích, đánh giá thực tế về các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các bộ phận. Từ đó, hội nghị đã tìm ra phương án giải quyết, làm cơ sở để Ban lãnh đạo Tập đoàn đưa ra định hướng, quyết sách hành động, tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc một cách sát sao, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra, hướng tới bứt phá đưa các chỉ tiêu kế hoạch năm về đích trong quý IV- quý cuối cùng của năm 2017.

Chia sẻ: