Kosy
Ngày 30/05/2010
Công ty Cổ phần Kosy trước cơ hội và thách thức

Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Ths. Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kosy về chính những cơ hội và thách thức mà Công ty đang đối diện.

Ngày 11/09/2009
Thành lập Công ty Cổ phần Liên doanh Kosy – IBG

Công ty Cổ phần Liên doanh Kosy – IBG được thành lập với tổng vốn đầu tư 180 tỷ VNĐ, chủ yếu do hai bên đóng góp, phần còn lại huy động từ các ngân hàng và một số cá nhân có năng lực. Hoạt động chủ yếu là khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản Feldspar và các dịch vụ liên quan đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 18/11/2008
Kết quả Kiểm toán 9 tháng đầu năm 2009 tại Công ty Cổ phần Kosy

Công ty Cổ phần Kosy đã phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương tiến hành kiểm toán tại Công ty. Sau thời gian thực hiện, kết quả kiểm toán đã có những đánh giá khách quan về tình hình tài chính trong Công ty.

Ngày 20/06/2007
Tập đoàn Kosy gặp gỡ các đối tác đến từ Nhật Bản

Ngày 20/6/2017, Tập đoàn Kosy có buổi làm việc với các đối tác đến từ Nhật Bản gồm đại diện các công ty xây dựng, tư vấn đầu tư và bất động sản. Trong buổi gặp mặt, Ông Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Tập đoàn Kosy đã thay mặt Tập đoàn giới thiệu toàn bộ quá trình hoặt động đã qua và định hướng phát triển trong tương lai của Tập đoàn Kosy.